Giới thiệu về kỳ thi IELTS


Bạn sẽ thi IELTS ở đâu và khi nào?
Bạn đăng ký tại Hội đồng Anh hoặc IDP.

Lệ Phí Thi IELTS?
Lệ phí thi IELTS dao động khoảng 4.5 triệu VND

Bạn có thể tham gia bao nhiêu kì thi IELTS?
Tùy thích.

Bằng IELTS có giá trị trong bao lâu?
2 năm.

Bạn nhận kết quả kì thi IELTS ở đâu?
Kết quả kì thi IELTS sẽ có trong vòng 13 ngày sau khi bạn dự thi. Tại một số trung tâm, bạn có thể nhận điểm trực tiếp bằng văn bản; 1 số trung tâm khác sẽ gửi thư qua đường bưu điện. Kết quả bài thi không được phép chuyển qua email hay điện thoại.

Sau buổi thi bạn sẽ nhận được tờ giấy khảo sát của IDP, trong đó – bạn có thể tích vào nhận báo điểm qua tin nhắn. Bạn sẽ nhận tin nhắn báo điểm từ IDP (nhưng không phải là chính thức, điểm chính thức sẽ nhận tại IDP và thể hiện rõ trên phiếu điểm)