Test 2: IELTS Reading


Bạn sẽ làm bài thi Đọc ngay sau bài thi Nghe. Bạn sẽ không có bất cứ một phút giải lao nào.
Sẽ có 3 đoạn văn trong bài thi Đọc. Mỗi đoạn sẽ có khoảng 13 đến 14 câu hỏi, tổng cộng là 40 câu hỏi cho . Bài test kéo dài 60 phút, và trong khoảng thời gian đó bạn PHẢI ghi đáp án vào bảng trả lời. Không có thêm bất cứ thời gian nào thêm cho bạn như bài thi Nghe.
Đây là những vấn đề sĩ tử gặp phải trong bài thi IELTS Reading:
  • Thời gian là vấn đề lớn nhất (biggest problem). Rất nhiều sĩ tử không quản lý thời gian nên không thể hoàn thành được bài thi.
  • Các bài đọc rất dài và chứa rất nhiều từ vựng khó.
  • Các câu hỏi tìm ý chính của đoạn “paragraph headings” thường gây khó khăn.
  • Các dạng câu hỏi “true/ false/ not given” cũng thường gây khó khăn.
Bài thi Đọc cũng được chia làm hai phần General English IELTS và Academic IELTS.
Bài thi đọc cho dạng Học Thuật (Academic)
Thời gian làm bài thi đọc là 60 phút
Bài thi thông thường bao gồm 3 đoạn văn và phần trả lời câu hỏi.
  • Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, tạp chí hoặc tập san và những đề tài này không mang tính chất chuyên môn.
  • Bài thi thông thường bao gồm 1 đề tài thảo luận.
Bài thi đọc cho dạng không học Thuật (General Training)
Thời gian làm bài thi đọc là 60 phút
  • Các đề tài trong bài thi đọc thông thường liên quan đến các tình huống hàng ngày ở các nước nói tiếng Anh.
  • Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, mẫu quảng cáo, các hướng dẫn sử dụng mục đích để đánh giá khả năng hiểu và xử lý thông tin của từng thí sinh.
  • Các đề tài trong bài thi thông thường bao gồm đoạn văn mô tả hơn là những bài luận văn.
IELTS Reading – Bài thi đọc IELTS thực sự là bài kiểm tra vốn từ vựng của bạn. Nếu những kiến thức tiếng Anh của bạn về từ (words) và cụm từ (phrases) tốt, bạn sẽ làm bài test này tốt.
Cũng có những kỹ thuật giúp bạn thực hiện bài đọc nhanh hơn và đối phó (cope) với những loại câu hỏi khó. Tuy nhiên, cách tốt nhất để cải thiện khả năng đọc và tăng điểm cho bài thi này là hãy đọc thật nhiều và tăng vốn từ trong nhiều lĩnh vực.