Test 4: IELTS Speaking


Bài thi Nói (IELTS Speaking Test) là phần cuối cùng của kỳ thi IELTS. Bài thi sẽ được thực hiện vào buổi chiều hoặc vào một ngày khác. Bạn chỉ được phép mang vào phòng thi giấy tờ cá nhân (chứng minh thư hoặc passport)
Phần thi nói sẽ kéo dài trong khoảng 11 đến 14 phút. Bạn sẽ được phỏng vấn bởi một giám khảo và bài thi của bạn sẽ được thu âm lại. Vấn đề định thời gian (timing) sẽ được giám khảo kiểm soát, cho nên đừng ngạc nhiên nếu giám khảo ngắt lời bạn trong khi bạn trả lời.
Sẽ có 3 phần trong bài thi nói:
  • Introduction/ interview: phần giới thiệu và phỏng về về cá nhân khoảng 10 câu hỏi trong khoảng 4 đến 5 phút.
  • Short presentation: bài thuyết trình ngắn trong 2 phút, bạn sẽ có 1 phút chuẩn bị sau khi nhật một cue card từ giám khảo.
  • Discussion: thảo luận khoảng 5 câu hỏi trong 4-5 phút, nội dung xoay quanh chủ đề bài nói của bạn ở part 2.
Để hoàn thành tốt bài thi nói, sự chuẩn bị và đầu tư là chìa khóa tốt nhất nếu bạn  muốn nhận điểm cao phần này. Những kĩ năng khác nhau sẽ được kiểm tra tại mỗi phần, do đó bạn phải biết chính xác bạn phải làm gì mỗi phần.
Chúng ta có thể đoán trước những kiểu câu hỏi mà giám khảo sẽ hỏi, để chuẩn bị những ý tưởng, câu trả lời có khả năng và những từ vựng tốt cho từng phần của bài thi nói.