Các bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 9.0 của thầy Simon

Các bài mẫu IELTS Writing Task 2 Band 9.0 của thầy Simon
Tuyển tập các bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 9.0 của thầy Simon bao gồm bài viết ở đủ các dạng bài khác nhau. Các bài mẫu của thầy Simon phù hợp với những bạn nào muốn học theo cách viết đơn giản, không màu mè hoa lá cành nhưng vẫn rất hiệu quả và đạt điểm cao.

Cách dùng: Đối với mỗi essay, đọc kỹ và phân tích bài viết, tìm ra những điểm hay của bài để học theo. Chú ý đến cách diễn đạt mạch lạc và rõ ràng của thầy.

DOWNLOAD: Các bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 9.0 của thầy Simon.