Test 1: IELTS Listening


Trong 4 kỹ năng thì bài thi Nghe (Listening Test) là bài thi đầu tiên. Bạn nên đến phòng thi trước 60 phút. Bạn sẽ nhận phòng thi và các giấy tờ cá nhân sẽ được kiểm tra (chứng minh nhân dân hoặc passport)
Bài thi Listening cũng chia ra thành 4 phần nhỏ (sections). Mỗi phần chưa 10 câu hỏi, vậy nên có tổng cộng 40 câu hỏi. Bài thi nghe sẽ dao động trong khoảng 30 phút, sau đó bạn sẽ có thêm 10 phút để ghi đáp án trả lời của bạn vào answer sheet.
Đây là những vấn đề khó khăn với bài thi IELTS Listening:
  • Bạn chỉ có MỘT cơ hội để nghe.
  • Kiểm tra lỗi chính tả (spelling) rất quan trọng.
  • Nhiều giọng nói tiếng Anh (accents) khác nhau.
  • Nhiều câu hỏi được thiết kế để đánh lạc hướng bạn.
Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần phải luyện tập rất nhiều việc lắng nghe và luôn kiểm tra lỗi chính tả. Ngoài ra còn có một số thủ thuật thi và kỹ thuật mà hocIELTS.info có thể cung cấp cho bạn. Tuy nhiên, thực hành liên tục các bài Listening sẽ giúp bạn nhiều hơn là những thủ thuật thi cử.
Nếu bạn có một “đôi tai vi diệu”, bạn cần phải nghe càng nhiều tiếng Anh càng tốt.